Zeleninkové šialenstvo

Ide o preventívny program detskej obezity pre materské a základné školy.

Z našej materskej školy je do projektu zapojená predškolácka trieda. Každú stredu sa deti zoznamajú formou zážitkového učenia so zeleninou.

Tento projekt vznikol za pomoci občianskeho združenia Malý šéfkuchár bez čapice. Hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách.

Občianske združenie Malý šéfkuchár bez čapice je súčasťou celosvetovej kampane "Food Revolution", ktorú založil známy šéfkuchár Jamie Oliver z Veľkej Británie. Jeho cieľom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov.

OZ Malý šéfkuchár bez čapice pravidelne organizuje detské kurzy varenia pre školákov, kurzy rodičov so škôlkármi, podporuje vzdelávanie o jedle, organizuje semináre o potravinách a stravovacích návykoch. Pod vedením šéfkuchára Zoltána Szalgo a podporou mesta Nové Zámky sa reštaurácia Panorama stala "foodrevolution" partnerom v zážitkovom vzdelávaní detí.

Ambasádorom Nadácie Jamieho Olivera je Jarka Kreškóciová.

V celom projekte ide o zážitkové učenie detí o zelenine.

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa. Jedná sa o prístup, kedy sa predkladajú deťom zážitky, vnímané každým zmyslom. Ak si na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a silnejšie ako len nanútené vedomosti. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, koštovanie, je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zeleninku.

Zážitkové učenie detí ovplyvňuje postoje dieťaťa, zlepšuje kooperáciu triedneho kolektívu, rozvíja kreativitu, posilňuje sebavedomie a dieťa sa učí bez toho, aby vedelo, že sa učí.

 

Kontakt

CMŠ sv. Filipa Neri Andovská ul. č. 4
940 52, Nové Zámky
035 / 64 21 290
0911 902 988
cmsnovezamky@gmail.com